Elektro MaR a SKŘ

- realizace automatizačních soustav pro stroje a zařízení na bázi PLC včetně SW
- realizace měření a regulace různých technologických procesů
- diagnostika a servis automatizačních soustav, měření a regulace
- řízení pohonů
- aplikace snímačů tlaku, teploty, hladiny a dalších