instalace analyzátoru bioplynu

Instalace staršího analyzátoru bioplynu výrobce ASEKO značky AIR LF na bioplynové stanici firmy TANEX Vladislav a.s. ve strojovně kogeneračních jednotek.

Přívod bioplynu ze vyveden z akumulačního potrubí DN200 odbočkou DN15 na celonerezový kulový kohout G1/2".

Dále je propojení s analyzátorem realizováno PA hadičkou Festo průměru 6mm.

Stejně tak i odfuk analyzovaného bioplynu mimo strojovnu KJ do atmosféry je proveden PA hadičkou Festo průměru 6mm.

Do analyzátoru jsou zapojeny 4 proudové smyčky 4-20mA z nadřazeného systému MaR z důvodu zajištění dálkového čtení měřených hodnot a jejich trendování v řídícím PC. Zobrazení měřených hodnot je jednak na přímo na LCD analyzátoru a dále na LCD nadřazeného PLC Amit

Napájení analyzátoru je 230V AC.

fotogalerie