rádiové ovládání řezacího stroje

Rádiové dálkové ovládání řezacího stroje pro řezání klihovky.

Osazením dálkového ovládání řezacího stroje byla docílena úspora 1 pracovníka, který ovládal řezací stroj zejména v zimních měsících, kdy je řezaný materiál zmrzlý a dochází k častému blokování řezacího stroje. V takovém případě je nutné stroj zastavovat a reverzovat.

Po osazení rádiového dálkového ovládání tuto činnost provádí přímo řidič z kabiny nakladače, kde je namontován ovládací vysílač.

Příjímací část má dvě signální návěstidla pro indikaci chodu vpřed a reverzního chodu, která jsou zřetelná i z větší vzdálenosti.

 

Jako přijímač ovládání je použit vícekanálový modul RFSA-66M  a jako vysílače nakladačů moduly RFIM-20B, vše od výrobce ELKO EP.

Jako ovládací prvky vysílačů jsou použity tzv. "žaluziová dvojtlačítka" v provedení TANGO výrobce ABB.

Rozvaděč přijímače dále obsahuje trafo 12V + usměrňovací můstek pro napájení pomocných relé a signálních návěstidel.

Pomocná relé jsou zapojeny do křížové blokády a dále spínají přímo výkonové stykače pohonu řezacího stroje 15kW.

Jako signální návěstidla jsou použity tzv. "poziční světla" nákladního automobilu 12V 5W.

Účinný dosah rádiového dálkového ovládání je více než 100m.

fotogalerie