kaskádní řízení parní kotelny

Z důvodu úspory paliva vyvstala potřeba inteligentního řízení parní kotelny ve firmě Tanex Vladislav a.s.

Parní kotelna disponuje 3ks kotlů o parním výkonu 2,5 t/hod. Hořáky jsou monoblokové turbínové APH - 30 PZ, výrobce PBS Třebíč.

Všechny 3 hořáky byly osazeny regulátory Baspelin KTR pro zajištění plynulé regulace výkonu.

Jako nadřazený ŘS pro kaskádu bylo použito PLC Amit Amini4DS, který dále komunikuje protokolem DBnet na vizualizační PC.

Vizualizační aplikace běží v prostředí Control Web 2000 Runtime a zabezpečuje ovládací rozhraní, sběr dat a vykreslování grafů.

Hořáky byly osazeny tlakovými snímači BD sensors 4-20mA pro snímání tlaku páry a snímači polohy klapek Megatron 4-20mA pro snímání  výkonu hořáků.

Dále je na ŘS připojen pulzní signál z přepočítávače plynoměrů RWE pro čtení spotřeby zemního plynu a pulzní signál z vodoměru pro doplňování deficitní vody.

Dále jsou připojeny 2ks teplotních čidel pro měření telpoty vratného kondenzátu a prostorové teploty.

fotogalerie