automatické řízení čerpacích tras

Dvě skladovací nádrže na technický tuk a jedno distribuční čerpadlo.

Celkem 12 variant čerpání tuku (z cisterny, do cisterny, z výroby, do výroby, odkalování, mezi nádržemi) vyžaduje poměrně složitou volbu čerpací trasy prostřednictvím 9ks ventilů. Aby tato operace byla pro obsluhu jednoduchá a nemohlo docházet k chybám, bylo ovládání realizováno jako plně automatické.

Jako řídící jednotka je použito mikro PLC Siemens LOGO včetně expanzního modulu a velkého textového LCD.

Toto PLC na základě naprogramované logiky ovládá všech 9ks kulových ventilů DN50 s dvojčinnými pneumatickými pohony prostřednictvím pneumatického ventilového terminálu FESTO.

Obě nádrže jsou vystrojeny tlakovým měřením hladiny snímači BD sensors 4-20mA, které jsou zobrazovány rovněž na LCD Siemens.

Vlastní volba čerpací trasy se provádí tlačítky nahoru a dolu a následné přestavení se provede uzamykatelným ovladačem.

Přestavení je indikováno zelenou kontrolkou. Uzavření všech ventilů do výchozí polohy se provede stiskem STOP tlačítka.

Pokud obsluha zapomene ventily uzavřít po uplynutí 2 hodin od přestavení, PLC provede uzavření všech ventilů samočinně.

Přívod tlakového vzduchu 8 bar je zajištěn z centrálního rozvodu.

fotogalerie

video test ovládání ventilů