řízení mostového shrabováku

Realizace řízení mostového shrabováku kalového pole.

Jako ŘS použito mikro PLC Simatic LOGO, obstarává spouštění pohonu pojezdu, zvedání lišty, vyhodnocování veškerých možných chyb a poruch.

Pojezd mostu je dále řízen vektorovým frekvenčním měničem z důvodu možnosti změny rychlosti dle zatížení kalového pole kalem.

Při zvedání a spouštění lišty je poloha vyhodnocována čítačem impulzů z ozubence na hřídeli pohonu zvedání.

Poloha mostu na kalovém poli je snímána indukčními snímači. Celý  systém mostu je dále ovládán z nadřazeného systému MaR na ČOV.

ŘS mostu dále provádí spouštění šnekového dopravníku při přejezdu mostu nad ním.

Napájení rozvaděče mostu je řešeno plochými kabely kabelovou vlečkou s vozíčky zavěšenou na nerezovém lanku.

fotogalerie