Rozběhy napájecích čerpadel

Aplikace softstartérů na pohony napájecích čerpadel 7,5kW pro napájení parních kotlů ve firmě TANEX Vladislav a.s.

U těchto čerpadel docházelo s častým haváriím vlivem velmi častého tvrdého spouštění stykačem.

Po aplikaci softstartérů se servis čerpadel minimalizuje.

Použity 3fázové analogové softstartéry RVS-AX od výrobce SOLCON se kterými jsou výborné zkušenosti.

 

Po cca jednom roce provozu na základě velmi kladných výsledků provozování čerpadel ovládaných softstartéry byl přidán další softstartér, který ovládá čerpadlo napájecí vody ze zásobní nádrže do odplyňovače.

fotogalerie