Řízení čerpadel nátoku na ČOV

Instalace měničů frekvence pro řízení dvou čerpadel nátoku odpadních vod na biologický stupeň ČOV.

Řízením frekvence čerpadel se docílilo plynulého nátoku na ČOV a tato není skokově hydraulicky přetěžována - nedochází k vyplavování substrátu z dosazovací nádrže.

Vyrovnání skokových změn v množství přitékajících vod zajistí vyrovnávací nádrže o objemu 200m3 vřazené před čerpací stanicí.

Čerpání provádí jedno čerpadlo v trvalém chodu na 30Hz v pracovní oblasti vyrovnávacích nádrží, při zvýšení hladiny ve vyrovnávacích nádržích nad pracovní oblast se frekvence zvýší na 40Hz a při překročení bezpečnostního limitu hladiny (hrozí přetečení nádrží) na 50Hz. Při poklesu hladiny pod placovní oblast (velmi malý nátok) se čerpadlo zastaví.

Čerpadla jsou každých 10mth střídána.

Pro řízení čerpadel byly použity frekvenční měniče Altivar 32, řízení provádí nadřazený řídící sytém Amit na základě údajů z ultrazvukového hladinoměru EasyTrek zn. NIVELCO

fotogalerie