obrábění konce lodního hřídele

Úprava konce nerezového lodního hřídele spočívala v soustružení kuželu, řezání závitu a frézování drážky.

Hřídel měla na konci kužel o jeden stupeň větší než je kuželová dutina v lodním šroubu (chybně objednaná hřídel).

Hřídel má délku 4 metry a obrábění bylo na hranicích možností dílny.

Pro vložení do soustruhu bylo nutné sejmout koníka, veškeré soustružení probíhalo v pevné lunetě.

Při frézování byl použit speciální "balancér" ze dvou gumových popruhů pro vyrovnávání pohybů na frézce.

fotogalerie