Repase šnekovnice odstředivky Flottweg

Jednalo se o opravu opotřebené dvouchodé šnekovnice vynášecího šneku trikantační odstředivky Flottweg v rozsahu 3tří závitů.

Konkrétně se jednalo o tyto operace:

- odřezání opotřebených závitů ruční plazmou a obroušení načisto

- vypálení nových půlzávitů závitů tl. 6mm z nerezu CNC plazmou

- natvarování a přivaření nových půlzávitů metodou MIG

- návar tvrdokovovým trubičkovým drátem metodou MIG (návar je odolný proti abrazi)

fotogalerie