repase olejového hořáku 100kW

Hořák slouží pro vytápění sálu kulturního domu prostřednictvím horkovzdušného kotle.

 

stav olejového hořáku před opravou:

hořák značně znečištěný (evidentně způsobeno hořením oleje v tělese turbíny)
ohořelé a roztavené zapalovací VN kabely včetně připojovacích konektorů
zcela nefunkční hořáková automatika
absence elektromagnetického ventilu mezi čerpadlem a tryskou
prasklý hliníkový držák zubového čerpadla
značně opotřebená tryska
netěsné zubové čerpadlo (olej uniká okolo hřídele)
nefunkční zapalovací VN trafo

 

Vlastní repase spočívala v rozebrání, umytí všech dílů, svaření hliníkového držáku čerpadla, výrobě nové automatiky vč. čidla hlídání plamene, osazení elektromagnetického ventilu mezi čerpadlo a trysku, výměně trysky, výměně zapalovacích VN kabelů, výměně zapalovacího VN trafa, rozebrání a přetěsnění zubového čerpadla + všech spojů, dále pak oživení a testování.

Jako základní řídící prvek nové automatiky je použito mikro PLC SIMATIC LOGO a jako hlídač plamene světelné relé Elko SOU 1.

Automatika provádí provětrání spalovací komory před startem 10sec, dále proces zapálení s bezpečnostním časem 2sec, vyhodnocení přítomnosti plamene, při ztrátě plamene opětovné zapálení s bezpečnostním časem 2sec a nakonec provětrávání před odstávkou v trvání 15sec.

Na nové automatice jsou 2 signálky z čehož zelená signalizuje provoz hořáku - plamen OK a červená signalizuje výpadek do poruchového stavu se zablokování provozu.

Červená signálka je zároveň tlačítko pro kvitaci poruchy.

fotogalerie

video test olejového hořáku