kogenerační jednotka

Pokusy o vývoj kogenerační jednotky spalující průmyslový hovězí lůj.

Technicky se celý projekt jeví jako funkční, bohužel ekonomika provozu při současné ceně tuku je v červených číslech.

Pro první testování byl použit stabilní jednoválcový motor Slavia diesel 5HP se synchronním generátorem 3kW, jako tepelná zátěž 200l vody.

Další prototyp byl osazen již stabilním dieselovým dvouválcovým motorem Slavia DR27 se synchronním generátorem 12kW, jako tepelná zátěž 1000l vody.

Osazen byl rovněž výměník spaliny - voda, který byl za tímto účelem zkonstruován a vyroben.

Pro monitorování provozu soustrojí byl použit datalogger naprogramovaný do PLC Amit Amini2DS a vyhodnocení provádí vizualizační SW CW2000.

Dále byla pro přesné držení otáček použita elektronická analogová regulace otáček zn. Heinzmann a pro zautomatizování procesu startu PLC Simatic LOGO.

Jako zdroj napětí 24DC 3kW byl vyroben speciální startovací zdroj.

Elekrická energie vyrobená generátorem je vyvedena přes elektroměr výroby na umělou zátěž, kterou obstarává domovní elektrokotel 8kW.

fotogalerie

video první test dieselového motoru na hovězí tuk

video běh kogenerační jednotky na hovězí tuk