hořáky na VTO

Výroba hořáků na těžké oleje probíhá úpravou standardních turbínových hořáků na naftu (LTO).

Úprava sestává z výměny trysky, úpravy snímače plamene, osazení pneumatických prvků, osazení ohřívací nádržky s plovákem.

Z hořáku je také demontováno čerpadlo - nová tryska funguje na bázi fixírky a pracuje na tlakový vzduch.

Palivo je čerpáno buď pneumaticky poháněnou sudovou pumpou přes filtr a nebo libovolně jinak do ohřívací nádržky, kde probíhá jeho předehřev na zvolenou teplotu (závisí na druhu paliva).

Dále je demontována původní automatika, která je nahrazena speciální automatikou vestavěnou v externí rozvodnici.

Rozvodnice je propojena s vlastním hořákem kabelovým svazkem o délce 2,5m.

Automatika funguje na bázi PLC Simatic LOGO a zajištuje kompletní řízení celého topení jako celku.

Je připojený prostorový termostat, havarijní termostat, oběhové čerpadlo a čerpadlo paliva. Součástí automatiky jsou 2ks teplotní snímače Pt100, první snímá kotlovou teplotu a druhý teplotu předehřátého paliva.

Automatika řídí doplňování oleje, ohřev oleje, dále kompletně celou sekvenci spuštění, zapálení, provozu a odstávky hořáku.

Dále hlídá veškeré poruchové stavy, které mohou v technologii nastat, jedná se zejména o dlouhý čas čerpání oleje (zabránění přetečení nádržky), dlouhý čas ohřevu (zabránění přehřátí oleje), detekce ztráty plamene a jeho opětovné zapálení.

Připojený havarijní termostat odpojí celou automatiku od napájení v případě že teplota kotle překročí 95st.C.

Parametrizování teplotních hodnot pro řízení se provádí na LCD automatiky.

Dále je možnost připojit ethernetový kabel (konektor RJ45) a dohled nad topením vč. parametrizace provádět přes webové rozhraní na dálku.

Automatika dále provádí výpočet času provozu hořáku (mth) a výpočet spotřebovaného paliva (l).

Na rozvodnici automatiky lze přepínačem zvolit režim provozu - ruční (nezávisle na prostorovém termostatu), automat (dle povelů z prostorového termostatu).

Dále se na rozvodnici nachází signálka provozu hořáku a tlačítko kvitace poruchy vč. signálky poruchy.

fotogalerie

video ovládání prostřednictvím GSM komunikátoru