rekonstrukce podnikové vodárny

Rekonstrukce technologie podnikové vodárny firmy TANEX Vladislav a.s. v lesní lokalitě Beňůvky.

Vodárna jako celek zajištuje jednak distribuci vody z vodovodního řadu VAS a.s. a dále čerpání a distribuci vody z vlastní studny. Do objektu vodárny jsou zavedeny dvě PE trubky z nichž jedna je přívod vody z řadu VAS a druhá vede do firmy TANEX. Studna je vybavena čerpadlem SIGMA EVGU a elektrodovým měřením výšky hladiny.

 

Původní výstroj jako soustava rozvodů, klapek, kohoutů, redukční ventil, tlaková nádoba a pod. byla zdemontována a nahrazena novou.

Dále byla vyměněna kompletní elektrovýzbroj týkající se vodárny a temperování objektu vč. přímotopu. Původní zůstala pouze stavební elektroinstalace.

Voda z řadu VAS je měřena fakturačním vodoměrem, redukována redukčním ventlem z 4 bar na 2 bar a přes bezpečnostní zpětnou klapku je dopravována druhou trubkou do firmy TANEX. Na tuto soustavu armatur je zároveň napojena tlaková nádoba s čerpadlem a svojí výstrojí. Funkce je taková, že pokud dojde k výpadku dodávané vody ze studny, která je pod vyšším tlakem (2,5 - 3,5 bar) než redukovaná voda řadu VAS (2 bar), dojde automaticky k převzetí dodávky vody řadem VAS při poklesu tlaku v tlakové nádobě pod 2 bar. Obě větve jsou osazeny kontrolními manometry vč. nulovacích kohoutů.

Jako tlaková nádoba byl použit aquamat od výrobce REFLEX o objemu 500 litrů. Tento je vystrojen soustavou armatur pro vypouštění vody, pojistným ventilem.

Na horní části aquamatu je osazen tlakový spínač a kontrolní manometr s nulovacím kohoutem. Přívod vody od čerpadla je osazen cejchovaným vodoměrem pro měření studniční vody s elektrickým pulzním výstupem.

Elektrovýzbroj je vybavena pro řízení a kontrolu vodárny mikro PLC Simatic LOGO a dále GSM komunikátorem DIN3 do výrobce Flajzar.

Tento řídící automat jednak zabezpečuje spouštění a zastavování čerpadla na základě signálů od tlakového spínače, dále hlídá veškeré poruchové stavy, které mohou v technologii nastat:

1) kontrola krátkého běhu čerpadla (málo vzduchu v aquamatu)

2) kontrola dlouhého běhu čerpadla (prasklé potrubí nebo zaseknutý tl. spínač)

3) kontrola pulzů z vodoměru při běhu čerpadla (mech. porucha na čerpadle)

4) nízký stav vody ve studně

5) výpadek motorové ochrany čerpadla

Při výskytu kterékoliv poruchy řídící automat vodárnu odstaví, prostřednictvím GSM komunikátoru odešle varovnou SMS a dodávka vody je automaticky převzata z vodovodního řadu VAS. Poruchový stav je zobrazen na LCD displeji řídícího automatu. Prostřednictvím komunikátoru je možné časové poruchy dálkově resetovat.

Dále provádí řízení temperovacího přímotopu a odesílá SMS při podkročení minimální nezámrzné teploty (porucha přímotopu).

Vstup do objektu je kontrolován magnetickým dveřním kontaktem a při otevření dveří je odeslána varovná SMS.

fotogalerie