přístupový systém RFID

Aplikace přístupového systému na bázi RFID čipů ve firmě TANEX Vladislav a.s.

Vchodové dveře na vrátnici jsou osazeny dvěma čtečkami RFID, jedna pro vchod dovnitř a druhá pro odchod ven.

Elektrický zámek je použit typ s výsuvným čepem, tím mohly dveře zůstat v původní sestavě s klikami a klasickým zámkem.

Primární čtečka RFID komunikuje prostřednictvím linky RS485 do PC umístěného na vrátnici a archivuje data o příchodech a odchodem jednotlivých zaměstnanců. Data lze třídit dle času průchodu, čísla karty, jména a podobně, dále je možný export veškerých dat do Excelu.

Při výpadku PC nebo ztrátě komunikace se data ukládají ve čtečtce a po znovuzprovoznění komunikce se data automaticky přehrají do PC.

Zadávání RFID karet do systému se provádí rovněž prostřednictvím PC.

Dále jsou vchodové dveře vrátnice z venkovní strany vybaveny dveřním analogovým komunikátorem napojeným na pobočkovou telefonní ústřednu a též na elektrický zámek. Komunikátorem lze volat na určitá střediska v podniku a samosřejmě je možné dálkové otevření el. zámku.

Celý systém čteček RFID, komunikátoru a zámku je napájen z nepřerušitelného stabilizovaného zdroje (pro případ výpadku napájení).

fotogalerie